Тип на донација
Сума

или

Заврти 143 456, донирај и помогни и ти за ниту едно дете да не расте само

Заврти 143 456, донирај и помогни и ти за ниту едно дете да не расте само

Телефонски број за донации

 

Со повик на телефонскиот број за донации 143 456 на сите мобилни оператори донирате 100 ден. 

Сите собрани средства преку телефонскиот број се наменуваат за директна грижа и поддршка на најранливата категорија во нашата земја децата и младите без родителска грижа и оние кои се во ризик да ја загубат грижата од своите семејства. 

Ви благодариме што со секој ваш повик ја поддржувате нашата работа и им помагате на децата и младите без родителска грижа и оние кои се во ризик да ја загубат грижата од своите семејства.  

Телефонскиот број за донации бесплатно ни го овозможија компаниите Македонски телеком АД и A1. 

Сакате да станете член на Клубот на пријатели на СОС Детско село и со редовни месечни финансиски донации да ја поддржувате грижата за децата и младите во социјален ризик? 

Повеќе прочитајте овде. 

 

 

Контакт за повеќе информации: 

Одговорно лица за обезбедување на средства 

Ана Ивановска 

ana.ivanovska@sos.org.mk 

+ 389 (0)78 254 245