Заврти 143 456, донирај и помогни и ти за ниту едно дете да не расте само

Заврти 143 456, донирај и помогни и ти за ниту едно дете да не расте само

Телефонски број за донации

 

Со повик на телефонскиот број за донации 143 456 на сите мобилни оператори донирате 100 ден (+18%ддв). 

Сите собрани средства преку телефонскиот број се наменуваат за директна грижа и поддршка на најранливата категорија во нашата земја децата и младите без родителска грижа и оние кои се во ризик да ја загубат грижата од своите семејства. 

Ви благодариме што со секој ваш повик ја поддржувате нашата работа и им помагате на децата и младите без родителска грижа и оние кои се во ризик да ја загубат грижата од своите семејства.  

Телефонскиот број за донации бесплатно ни го овозможија компаниите Македонски телеком АД и Оне.ВИП  

Сакате да станете член на Клубот на пријатели на СОС Детско село и со редовни месечни финансиски донации да ја поддржувате грижата за децата и младите во социјален ризик? 

Повеќе прочитајте овде. 

 

Контакт за повеќе информации: 

Одговорно лица за обезбедување на средства 

Ана Ивановска 

ana.ivanovska@sos.org.mk 

+ 389 (0)78 254 245