Тип на донација
Сума

или

Донирај производи

 

Вашата поддршка може да ја дадете и преку донирање на производи и услуги. Донациите во производи се бројни, и може да бидат храна, облека, обувки, училишен прибор, играчки, опрема и мебел за домовите итн.

Доколку изберете да ја поддржите нашата организација на ваков начин и помогнете заедно да ја остваруваме мисијата Ниту едно дете да не расте само Ве молиме вашите донации да ги доставите во просториите на некој од нашите проекти или програми.

 

Контактирајте нè за повеќе информации:

Христина Мучова Малинкова

Hristina.Malinkova@sos.org.mk

тел. +389 (0)70 352 277