Тип на донација
Сума

или

НИТУ ЕДНО ДЕТЕ НЕ ТРЕБА ДА РАСТЕ САМО

НИТУ ЕДНО ДЕТЕ НЕ ТРЕБА ДА РАСТЕ САМО

Стратегија

 

Речиси 70 годишното искуство во поддршка на децата без родителска грижа и оние кои се изложени на ризик да ја загубат грижата од своите семејства, ни овозможија длабоко разбирање за тоа како да се грижиме за децата и како да помогнеме во спречувањето на распаѓањето на семејствата. Ова го правиме преку иновативни и ефективни партнерства со донатори, заедници, влади и други организации.

Нашата стратегија 2030 ни помага да одговориме на променливите потреби во заедниците каде што работиме, ставајќи ги деца кои се во најголем социјален ризик, во центарот на сите наши активности.

Во септември 2015 година, лидерите на 193 земји се обврзаа на 15-годишен план за акција чија цел е подобрување на животот на луѓето, заштита на планетата и градење на просперитет. Агендата за одржлив развој од 2030 година содржи 17 цели за одржлив развој (SDG) за да се стави крај на сиромаштијата, да се бори против нееднаквоста и неправдата, да се гарантира пристапот до квалитетно образование и пристојна работа и да се справи со климатските промени.

СОС Детски Села работат со партнери и држави за да ги постигнат целите на SDG со најголемо влијание врз децата и младите во неповолна положба.

Посветено работиме со и за децата кои ја загубиле, или се во ризик од губење на родителска грижа. Овие деца се особено ранливи и изложени на страдање од неправда и честопати ги пропуштаат основните права како деца. Квалитетот на детството е клучен за идниот развој на индивидуалците, но и на цели општества.

Нашата стратегија директно се поврзува и придонесува за клучните области на SDG, како што се сиромаштијата, нееднаквоста, образованието, здравството, социјалната и детската заштита и пристојната работа.