Контакт за медиуми

 

Александра Спасевска

Експерт за обезбедување на фондови и комуникации

aleksandra.spasevska@sos.org.mk

т:02/3290 556

м:072/ 22 00 38