Тип на донација
Сума

или

Контакт за медиуми

 

Рахела Евтимова

Односи со јавност и Сениор експерт за обезбедување средства од корпоративни донатори

Rahela.Evtimova@sos.org.mk

т:02/3290 556

м:075/ 266-699