Тип на донација
Сума

или

I PËRFORCOJMË KAPACITETET E TË GJITHA PALËVE TË PREKURA NË SISTEMIN PËR PËRKUJDESJE DHE SYNOJMË DREJT AVANCIMIT TË QASJES NË MBËSHTETJEN DHE KUDJESIN PËR FËMIJËT QË JANË PA KUJDES PRINDËROR

I PËRFORCOJMË KAPACITETET E TË GJITHA PALËVE TË PREKURA NË SISTEMIN PËR PËRKUJDESJE DHE SYNOJMË DREJT AVANCIMIT TË QAS..

Градење на капацитети во системот за згрижување на деца

 

PRIDE МЕТОДОЛОГИЈА

 

СОС Детско село Македонија, како организација која вложува во грижата за деца без родители и родителска грижа, во рамките на своето работење и своето долгогодишно искуство, постојано вложува напори и во развојот на своите политики, стандарди и методологија на работа за унапредување на пристапот во поддршката и грижата за деца кои се без родителска грижа.

Оваа наша заложба ја демонстриравме со обезбедување на авторските права за имплементирање во рамките на Република Македонија, на интернационално признатата и лиценцирана PRIDE методологија. СОС Детско село Македонија успеа да обезбеди петгодишна лиценца за употреба на оваа методологија, создадена за поддршка на згрижувачките системи и подобрување на квалитетот на грижата.

ЦЕЛИ НА PRIDE ПРОГРАМАТА

  • Да се задоволат потребите на децата пред се во делот на заштита, чувство на сигурност и постојаност на развојните и културните потреби на децата во згрижувачките семејства;
  • Да се зајакнат семејствата, без разлика дали се биолошки, мешани, проширени или роднински, згрижувачки, посвојувачки
  • Да се подобри квалитетот на грижата во згрижувачките и посвојувачките семејства, преку обезбедување стандардизирана, конзистентна, структурирана рамка за обука пред згрижувањето и заемната проценка како и континуирана обука за време на згрижувањето и постојан развој и зајакнување на згрижувачките родители
  • Да се разбере важноста на споделувањето на ресурси меѓу јавните установи и другите организации за заштита на деца, колеџите и универзитетите, здруженијата на згрижувачи и посвоители, како и националните организации за заштита на децата. Крајната цел е имплементирање на оваа методологија како национален стандард, за обука, регрутација и континуирана поддршка за развој на вештините и компетенциите на сите чинители во згрижувачкиот систем во Република Македонија.

Програмата, исто така, обезбедува стручно оспособување и тековен професионален развој на сите професионалци кои се вклучени во процесот на поддршка на згрижувачките семејства, но и на самите згрижувачи.

Во периодот од 2014 до 2016 година, СОС Детско село Македонија овозможи обуки и лиценцирање на 22 професионални обучувачи, 6 мастер обучувачи, 114 професионалци од Центрите за социјална работа ширум Македонија, како и 141 згрижувачко семејство во рамките на кои се згрижени 230 деца.