Тип на донација
Сума

или

Контакт информации

СОС ДЕТСКО СЕЛО НАЦИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА

Адреса:
Ул. Ристо Шишков број 31, 1000 Скопје
Телефон:
+389(0)2 3290 556
Жиро смтка за донации:
210-055217340-187 – НЛБ банка
Национален директор: Јулијана Гапо
Директор за развој на програми: Марио Јанчев
Контакт лицa:
Марија Томашевска
Тел: +389(0)2 3290 556

СОС ДЕТСКО СЕЛО СКОПЈЕ

Адреса:
Ул. Финска број 131, 1000 Скопје
Телефон:
+389(0)2 2535 010
Жиро смтка за донации:
210-055217340-187 – НЛБ банка
Директор: Александра Ивановски
Контакт лицa:
Мелина Тагаринска
Тел: +389(0)2 2535 010

СОВЕТОДАВЕН ЦЕНТАР ЗА РОДИТЕЛИ И ДЕЦА ШУТО ОРИЗАРИ

Адреса:
ул. Индира Ганди бр.29, 1000 Скопје
Телефон:
+389(0)2 2651 653

РЕСУРСЕН ЦЕНТАР ЗА РОДИТЕЛИ И ДЕЦА ГАЗИ БАБА

Адреса:
Ул. Палмиро Тољати бб, 1000 Скопје Градинка 25 Мај-Клон Искра
Телефон:
+389(0)2 2533 828
Менаџер на програмата за социјална превенција: Јулијана Шумкоска
Менаџер на Проектот за социјална инклузија и економско зајакнување на млади: Корнелија Ципушева Спасовска

СОС ПРОГРАМА ЗА ГРИЖА ЗА МЛАДИ - РАДИШАНИ

Адреса:
Ул. Бутелска 6/8
Телефон:
+389(0)2 2670087
Одговорен соработник за грижа за млади - Младински лидер: Илчо Бадаров

СОС ПРОГРАМА ЗА ГРИЖА ЗА МЛАДИ - БАРДОВЦИ

Адреса:
Ул. 6 Бр.25
Телефон:
+389(0)2 3094661
Одговорен соработник за грижа за млади - Младински лидер: Јане Петровски

Електронска адреса за поднесување поплаки и претставки од корисниците, членови на нивни семејства и други лица во организационите единици на СОС Детско село

Адреса:
selo@sos.org.mk