Контакт информации

СОС ДЕТСКО СЕЛО МАКЕДОНИЈА НАЦИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА

Адреса
Ул. Ристо Шишков број 31, 1000 Скопје
Телефон
+389(0)2 3290 556
Жиро сметка за донации
210-055217340-187 – НЛБ банка
Национален директор: Јулијана Гапо
Директор за развој на програми: Марио Јанчев
Контакт лицa:
Марија Томашевска
Тел: +389(0)2 3290 556

СОС ДЕТСКО СЕЛО СКОПЈЕ

Адреса
Ул. Финска број 131, 1000 Скопје
Телефон
+389(0)2 2535 010
Жиро сметка за донации
210-055217340-187 – НЛБ банка
Директор на програми: Александра Ивановски
Контакт лицa:
Мелина Тагаринска
Тел: +389(0)2 2535 010

СОВЕТОДАВЕН ЦЕНТАР ЗА РОДИТЕЛИ И ДЕЦА ШУТО ОРИЗАРИ

Адреса
ул. Индира Ганди бр.29 локал, 1000 Скопје
Телефон
+389(0)2 2651 653
Проектен Координатор: Кристијан Нушков
Контакт лицa:

РЕСУРСЕН ЦЕНТАР ЗА РОДИТЕЛИ И ДЕЦА ГАЗИ БАБА

Адреса
Ул. Палмиро Тољати бб, 1000 Скопје Градинка 25 Мај-Клон Искра
Телефон
+389(0)2 2533 828
Менаџер на програмата за социјална превенција : Јулијана Шумкоска
Менаџер на Проектот за социјална инклузија и економско зајакнување на млади : Корнелија Ципушева Спасовска
Контакт лицa:

СОС ПРОГРАМА ЗА ГРИЖА ЗА МЛАДИ - РАДИШАНИ

Адреса
Ул. Бутелска 6/8
Телефон
+389(0)2 2670087
Координатор на Програма за млади: Илчо Бадаров

СОС ПРОГРАМА ЗА ГРИЖА ЗА МЛАДИ - БАРДОВЦИ

Адреса
Ул. 6 Бр.25
Телефон
+389(0)2 3094661
Координатор на Програма за млади: Јане Петровски