Тип на донација
Сума

или

24 јули 2019

Оглас за СОС згрижувач

Приватната установа СОС Детско село Скопје преку една од своите програми поддржува згрижувачки семејства каде деца без родители и родителска грижа добиваат топол дом и родителска љубов, и стекнуваат чувство на припадност и сигурност.

СОС Детско село Скопје има континуирана потреба од мотивирани и искусни згрижувачи кои ќе водат семејство со деца без родителска грижа и ќе им обезбедат грижа и топол дом.

За таа цел, Приватната установа СОС Детско село Скопје огласува 1 (едно) слободно работно место на определено време со можност за продолжување на договорот

СОС згрижувач

Опис на работата:

 СОС згрижувачот кој обезбедува грижа е:

 • Професионалец во грижа за деца, кој заедно со згрижените деца живее во семејна куќа во состав на СОС Детското Село Скопје. Го води нивниот развој, обезбедува прифаќање, разбирање на потребите на згрижените деца и раководи со домаќинството;
 • Тој гради блиска врска со секое дете кое му е доверено на грижа, му ја обезбедува потребната сигурност, љубов и стабилност. Носител е на грижата иј добива постојана професионална поддршка од обучен тим;
 • Одговорен е за почитување на политиките на организацијата СОС Детско село. Ги следи стандардите за квалитет и се поистоветува со вредностите, визијата и мисијата на организацијата.

Згрижувачот соработува во рамки на СОС Програмата за поддршка на згрижувачки семејства и развој на деца и со надлежните институции во системот на социјална заштита

Работни услови:

 • СОС згрижувачот добива финансиска надокнада од страна на СОС Детско Село Скопје согласно договор за работа
 • СОС згрижувачот добива дополнителна поддршка за адекватен развој на згрижените деца
 • СОС згрижувачот имаат можност постојано да ги надградува  своите знаења и вештини преку обуки.

Потребни квалификации:

Потребните услови за вршење на загрижувачка функција согласно законската регулатива се :

-возраст од 18 до 65 год.

-завршено најмалку основно образование

-добра здравствена состојба

-подобност за згрижувач (мотиви, ставови и спремност за вршење на згрижувачка функција)

-не се осудувани

Дополнителни квалификации:

 • Има искуство во грижа за деца;
 • Има поминато подготвителна обука според PRIDE моделот (се зема за предност);
 • Умее да одговори на развојните потреби на децата;
 • Умее да работи како член на професионален тим;
 • Отворен е и толерантен кон различни култури;
 • Возраст од 35 – 45 години (се зема за предност)

Доколку се пријави брачна двојка, тие ги исполнуваат овие дополнителни услови:

 • Брачната двојка е во стабилна брачна заедница најмалку 5 години;
 • Еден од партнерите има стабилно вработување и приходи надвор од СОС Детско село Скопје;
 • Двајцата брачни партнери се мотивирани да ги извршуваат функциите на згрижувач и да живеат во СОС Детско село Скопје.

Пред да ја испратите вашата апликација, за подетални информации за барањата и условите за работното место, ве молиме контактирајте не на следните телефонски броеви:

 • 070 35 22 77 ( до 29ти  јули)     
 • 070 419 746  (по  29ти  јули)        

Вашата кратка биографија испратете ја  најдоцна до  01.09.2019, со назнака за СОС згрижувач на e-mail:kariera@sos.org.mk

СОС Детско село Скопје

ул. Финска бр 131, нас.Ченто

1040 Скопје