Тип на донација
Сума

или

ЧЛЕНОВИ НА ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ

 

  1. Александар Трајковски – Претседател на УО
  2. Сузана Андреев – Заменик претседател на УО
  3. Иван Трајков – Член на УО
  4. Филип Ивановски – Член на УО
  5. Зорица Силјановска – Член на УО
  6. Дамир Чорич – Член на УО(од СОС КДИ)
  7. Керолајн Тејлор – Член на УО(од СОС КДИ)
  8. Зорица Серафимовска Арсовска – Член на ГС
  9. Иван Двојаков – Член на ГС
  10. Љиљана Кимова – Почесен член на ГС
  11. Владанка Давковска – Почесен член на ГС
  12. Зорана Костова – Член на ГС
  13. Катерина Илиевска – Член на ГС
  14. Емилија Трајковиќ – Христова – Член на ГС
  15. Лоди Гоговска – Член на ГС
  16. Александар Ношпал – Член на ГС
  17. Димитар Атанасовски – Член на ГС
  18. Нeна Димовска – Член на ГС
  19. Наташа Мијат Крстевска – Член на ГС
  20. Игор Георгиевски – Член на ГС
  21. Руска Насковска – Член на ГС
  22. Љубомир Пејовски – Член на ГС
  23. Александар Рајчановски – Член на ГС
  24. Елена Младеновска Јеленковиќ – Член на ГС
  25. Марина Данева – Член на ГС
  26. Антон Кајтази – Член на ГС
  27. Владимир Илиевски – Член на ГС
Пристапница за членство УЛОГАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ