Тип на донација
Сума

или

ЧЛЕНОВИ НА ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ

 1. Александар Трајковски – Претседател на УО
 2. Сузана Андреев – Заменик претседател на УО
 3. Иван Трајков – Член на УО
 4. Филип Ивановски – Член на УО
 5. Зорица Силјановска – Член на УО
 6. Мирела Грунтер – Џечевич – Член на УО(од СОС КДИ)
 7. Керолајн Тејлор – Член на УО(од СОС КДИ)
 8. Зорица Серафимовска Арсовска – Член на ГС
 9. Иван Двојаков – Член на ГС
 10. Љиљана Кимова – Почесен член на ГС
 11. Владанка Давковска – Почесен член на ГС
 12. Зорана Костова – Член на ГС
 13. Катерина Илиевска – Член на ГС
 14. Емилија Трајковиќ – Христова – Член на ГС
 15. Лоди Гоговска – Член на ГС
 16. Александар Ношпал – Член на ГС
 17. Димитар Атанасовски – Член на ГС
 18. Наташа Мијат Крстевска – Член на ГС
 19. Игор Георгиевски – Член на ГС
 20. Руска Насковска – Член на ГС
 21. Љубомир Пејовски – Член на ГС
 22. Александар Рајчановски – Член на ГС
 23. Елена Младеновска Јеленковиќ – Член на ГС
 24. Марина Данева – Член на ГС
 25. Антон Кајтази – Член на ГС
 26. Владимир Илиевски – Член на ГС
 27. Бранка Костиќ Марковиќ – Член на ГС
 28. Арлинда Кадри Шахиновиќ – Член на ГС
 29. Искра Спироска – Член на ГС
Пристапница за членство УЛОГАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ