Тип на донација
Сума

или

ФИНАНСИСКА ДОНАЦИЈА СО ВКЛУЧУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИ

Концепт – вработените од компанијата донираат на СОС Детско село

 

Можности:

  • Вработени на доброволна основа донираат на СОС Детско село

  • Донацијата се реализира преку компанијата – со месечен износ од плата

Целта е вработените да ги ‘живеат’ вредностите на компанијата во која
работат, да се стимулира посветеноста/ припадноста спрема компанијата.

ПРИМЕР:

donacii od vraboteni