Тип на донација
Сума

или

31 март 2023

За жал некои деца се Без училиште, без пријатели, без иднина!

Запознајете ја Марија, таа има 9 години.
Таа на свои 6 години не тргна на училиште. Сиромаштијата во нивното семејство ги промени овие правила.
До неодамна таа живеше со своите помали брат и сестра и болната мајка. Марија мораше да се грижи за нив. Поради тоа, таа немаше “време” да оди на училиште, да учи и едноставно да биде дете. Наместо да научи стихотворба, Марија научи како да го дели лебот за да има за два дена.
“Многу е тешко кога сите другарчиња одат во училиште, а ти не! Не ги знаеш буквите, не ги знаеш песничките кои се учат во училиште. Остануваш сам, немаш пријатели!“- вели Марија.
Марија го имаше својот прв училишен ден лани, на 8 години, кога дојде во СОС Детско село.

Откако Марија е во СОС Детско село, таа е како сите други деца и оди на училиште…но и треба помош за да може да ги стигне лекциите и своите врсници.
Патот за совладување на едукативниот материјал на децата без родители и родителска грижа, е навистина тежок. Истовремено ги надминуваат траумите од минатото и се обидуваат да учат. Тие се едукативно запоставени, без основни предзнаења за вклучување во едукативниот процес. Многу често имаат проблем со учењето, немаат концентрација и брзо го забораваат материјалот, токму поради тоа неопходна им е дополнителна едукативна поддршка и ангажирање на соодветни стручни лица.