Тип на донација
Сума

или

Управен одбор

  д-р Александар Трајковски – Преседател на УО

Сузана Андреев – Заменик претседател на УО

д-р Иван Трајков – Член

д-р Филип Ивановски – Член

Зорица Силјановска – Член

 

Мирела Грунтер – Џечевич – Член

 

Керолајн Тејлор – Член