Тип на донација
Сума

или

Управен одбор

  Славица Спироска – Претседател

  д-р Александар Трајковски – Подпретседател

д-р Иван Трајков – Член

д-р Филип Ивановски – Член

Сузана Андреев – Член

   

  ЧЛЕНОВИ НА ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ

  1. Славица Спироска – Претседател на УО
  2. Александар Трајковски – Потпреседател на УО
  3. Иван Трајков – Член на УО
  4. Сузана Андреев – Член на УО
  5. Филип Ивановски – Член на УО
  6. Дамир Чорич- Член на УО (од СОС КДИ)
  7. Керолајн Тејлор – Член на УО (од СОС КДИ)
  8. Зорица Серафимовска Арсовска – Член на ГС
  9. Иван Двојаков- Член на ГС
  10. Илија Рајчановски – Почесен член на ГС
  11. Љиљана Кимова – Почесен член на ГС
  12. Владанка Давковска – Почесен член на ГС
  13. Лоза Илиевска – Член на ГС
  14. Зорана Костова – Член на ГС
  15. Катерина Илиевска – Член на ГС
  16. Благоја Петковски – Член на ГС
  17. Нина Пандурска – Член на ГС
  18. Емилија Трајковиќ – Христова Член на ГС
  19. Лоди Гоговска – Член на ГС
  20. Александар Ношпал – Член на ГС
  21. Зорица Силјановска- Член на ГС
  22. Марина Домазетовска Саздовска – Член на ГС
  23. Димитар Атанасовски – Член на ГС
  24. Нeна Димовска – Член на ГС
  25. Татјана Лопарски – Член на ГС
  26. Наташа Мијат Крстевска – Член на ГС
  27. Александра Николова – Член на ГС
  28. Игор Георгиевски – Член на ГС
  29. Руска Насковска – Член на ГС
  30. Љубомир Пејовски – Член на ГС
Пристапница за членство УЛОГАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ