Тип на донација
Сума

или

Управен одбор

  Славица Спироска – Претседател

  д-р Александар Трајковски – Подпретседател

д-р Иван Трајков – Член

д-р Филип Ивановски – Член

Сузана Андреев – Член