Тип на донација
Сума

или

Што работиме

Ние веруваме дека ниту едно дете не треба да порасне само и дека секое дете треба живее во стабилно и грижливо семејство како дел од поддржувачка заедница. Ова им дава можност на децата да едноставно бидат деца. Сепак, останува фактот дека барем едно од десет деца во светот веќе изгубило или е изложено на ризик од губење на грижа на своите родители.

СОС Детско село својата работа ја темели на следните вредности:

ХРАБРОСТ

Ние дејствуваме. Ние постојано ја иновираме нашата работа за децата и реагираме на различните реалности на локалните заедници и индивидуалните деца.

ОБВРСКА

Ги одржуваме нашите ветувања. Ние правиме долгорочна посветеност за децата и нивните заедници и испорачаме квалитетни услуги кои ги поддржуваат за да успеат во животот.

ДОВЕРБА

Веруваме едни во други. Ние работиме со сите засегнати страни во духот на тимска работа, воспоставувајќи доверба за да се постигне нашата мисија.

ОДГОВОРНОСТ

Ние сме сигурни партнери. Ние сме одговорни за децата, заедниците, партнерите и донаторите. Нашиот најголема одговорност е да се обезбеди квалитетна грижа.Области на работа

СОС Детското село Македонија е фокусирано на овие области на работа:

• Семеен модел за алтернативна грижа за деца

• Програма за социјална превенција (зајакнување на семејствата)

• Програма за грижа за млади луѓе

• Застапување и градење на капацитетите на системот за социјална заштита

• Интервентна поддршка


Алтернативна нега


Ние работиме за да обезбедиме квалитетна алтернативна грижа за децата кои веќе не можат да живеат со своите родители. Ние сме посветени на обезбедување на највисоки стандарди за заштита во сите наши програми и работа со државата и заедниците за подобрување на системот за алтернативна грижа за децата.

Зајакнување на семејствата


Семејствата кои се соочуваат со кризи или екстремни тешкотии можеби нема да можат соодветно да се грижат за своите деца. Ние работиме со семејства и заедници за да им помогнеме да ги градат своите капацитети за децата да бидат добро згрижени и семејствата да останат заедно.

СОС детско село работи врз основа на четири принципи:

ДЕТЕ

Секое дете е уникатно и почитувано
Го препознаваме потенцијалот на децата, ги водиме и придружуваме на патот кон независност, помагајќи им да станат независни млади кои ќе допринесуваат во нашето општество.

РОДИТЕЛ

На секое дете му треба грижлив и стабилен родител
Работиме за да обезбедиме дека децата ќе бидат дел од стабилни врски со згрижувачите, кои се базираат на љубов, сигурност и почитување.

СЕМЕЈСТВО

Секое дете расте во семејство кое го поддржува
Ги поддржуваме семејствата за да останат заедно. Доколку децата не можат да растат во своите семејства, ги поддржуваме да изградат трајни врски во алтернативна семејна средина, истовремено осигурувајќи биолошките браќа и сестри да растат заедно.

ЗАЕДНИЦА

Секое дете е дел од безбедна заедница која го поддржува
Ги поддржуваме семејствата да се поврзуваат во заедниците, да споделуваат искуства, меѓусебно да се поддржуваат и да работат заедно за да креираат позитивна средина во која децата и младите ќе може да се развиваат.