Што работиме

Ние веруваме дека ниту едно дете не треба да порасне само и дека секое дете треба живее во стабилно и грижливо семејство како дел од поддржувачка заедница. Ова им дава можност на децата да едноставно бидат деца. Сепак, останува фактот дека барем едно од десет деца во светот веќе изгубило или е изложено на ризик од губење на грижа на своите родители.

СОС Детско село Македонија својата работа ја темели на следните вредности

ХРАБРОСТ

Ние превземаме акција. Постојано ја иновираме нашата работа за децата и одговараме на променливите реалности на локалните заедници и секое дете.

ОБВРСКА

Ги исполнуваме нашите ветувања. Долгорочно се посветуваме на децата и нивните заедници и испоруваме квалитетни услуги кои ги поддржуваат за да успеат во животот.

ДОВЕРБА

Веруваме едни во други. Работиме со сите засегнати страни во духот на тимската работа, воспоставувајќи меѓусебна доверба со цел за постигнување на нашата мисија.

ОДГОВОРНОСТ

Ние сме одговорни партнери. Превземаме одговорност за децата, заедниците, партнерите и донаторите со кои соработуваме. Нашата најголема одговорност е да обезбедиме квалитетна грижа.Полиња на работа

СОС Детско село Македонија е фокусирана на следните полиња на работа:

• Семеен модел за алтернативна грижа за деца

• Програма за социјална превенција (зајакнување на семејства)

• Програма за грижа за млади

• Застапување и Градење на капацитети на системот на социјална заштита

• Интервентна поддршка


Алтернативна грижа


Ние работиме за да обезбедиме квалитетна алтернативна грижа за децата кои веќе не можат да живеат со своите родители. Ние сме посветени на обезбедување на највисоки стандарди за заштита во сите наши програми и работиме со државата и заедниците за подобрување на системот за алтернативна грижа за децата.

Зајакнување на семејства


Семејствата кои се соочуваат со кризи или екстремни тешкотии може да бидат оневозможени да се грижат соодветно за своите деца. Ние работиме со семејствата и заедниците за да им помогнеме да ги изградат своите капацитети за децата да бидат добро згрижени и семејствата да останат заедно.

СОС детско село Македонија работи врз основа на четири принципи:

ДЕТЕ

Секое дете е уникатно и почитувано
Го препознаваме потенцијалот на децата, ги водиме и придружуваме на патот кон независност, помагајќи им да станат независни млади кои ќе допринесуваат во нашето општество.

РОДИТЕЛ

На секое дете му треба грижлив и стабилен родител
Работиме за да обезбедиме дека децата ќе бидат дел од стабилни врски со згрижувачите, кои се базираат на љубов, сигурност и почитување.

СЕМЕЈСТВО

Секое дете расте во семејство кое го поддржува
Ги поддржуваме семејствата за да останат заедно. Доколку децата не можат да растат во своите семејства, ги поддржуваме да изградат трајни врски во алтернативна семејна средина, истовремено осигурувајќи биолошките браќа и сестри да растат заедно.

ЗАЕДНИЦА

Секое дете е дел од безбедна заедница која го поддржува
Ги поддржуваме семејствата да се поврзуваат во заедниците, да споделуваат искуства, меѓусебно да се поддржуваат и да работат заедно за да креираат позитивна средина во која децата и младите ќе може да се развиваат.