Тип на донација
Сума

или

drejtat e fëmijëve

SOS Fshati i fëmijëve Maqedoni synon për të drejtat e fëmijëve pa prindër dhe pa kujdes prindëror dhe fëmijët në rrezik për të humbur kujdesin nga prindërit e tyre, nëpërmjet realizimit të projekteve dhe iniciativave për përfaqësim, në mënyrë të pavarur ose në partneritet me organizata të tjera.

Nëpërmjet aktiviteteve tona ne kemi tendencën që t’i mbështesim fëmijët dhe familjet e tyre në mundimet e tyre që t’i përmirësojnë kushtet e jetesës dhe të përballen me rreziqet themelore që e prekin mirëqenien e tyre.

Për ne është e rëndësishme që fëmijët dhe të rinjtë të jenë të dëgjuar dhe të kenë mundësinë që t’i përfaqësojnë personalisht të drejtat e tyre.

Puna jonë është në pajtueshmëri me Konventën për të drejtat e fëmijëve dhe themelohet mbi parimet e përmendura në Udhëzuesin për kujdes alternativ për fëmijët. Në nivel ndërkombëtar, SOS Fshatrat e fëmijëve Ndërkombëtar janë pjesëmarrës aktiv në zhvillimin e Udhëzuesit për kujdes alternativ të miratuar nga Organizata e kombeve të bashkuara në vitin 2009.

 

Na kontaktoni:

Filipina Negrievska

Këshilltar për zhvillimin e programeve

filipina.negrievska@sos.org.mk

tel. + 389 (0)71 373 618

Child protection policy