Asnjë fëmijë nuk duhet të rritet vetëmBëhu edhe ti Superhero

hero
Donatorët
Lloji i dhurimit
Shumë

ose

Emri: Алeксандар
Donacion: 1 MKD.
Emri: Марија
Donacion: 100 MKD.
Emri: Марија
Donacion: 100 MKD.
Emri: Марија
Donacion: 500 MKD.
Emri: Mартин
Donacion: 300 MKD.
Emri: Анита
Donacion: 500 MKD.
Emri: Марија
Donacion: 100 MKD.
Emri: Марија
Donacion: 500 MKD.
Emri: Mартин
Donacion: 300 MKD.
Emri: Анита
Donacion: 500 MKD.
Emri: Марија
Donacion: 200 MKD.
Emri: Марија
Donacion: 100 MKD.
Emri: Марија
Donacion: 500 MKD.
Emri: Mартин
Donacion: 300 MKD.
Emri: Mарија
Donacion: 500 MKD.
Emri: Анита
Donacion: 500 MKD.
Emri: Марија
Donacion: 200 MKD.
Emri: Марија
Donacion: 100 MKD.
Emri: Марија
Donacion: 100 MKD.
Emri: Mартин
Donacion: 300 MKD.
Emri: Анита
Donacion: 500 MKD.
Emri: Марија
Donacion: 200 MKD.
Emri: Марија
Donacion: 100 MKD.
Emri: Марија
Donacion: 100 MKD.
Emri: Марија
Donacion: 500 MKD.
Emri: Ана
Donacion: 100 MKD.
Emri: Алeксандар
Donacion: 100 MKD.
Emri: Мила
Donacion: 100 MKD.
Emri: Mартин
Donacion: 300 MKD.
Emri: Марија
Donacion: 200 MKD.
Emri: Александра
Donacion: 100 MKD.
Emri: Ана
Donacion: 100 MKD.
Emri: Mартин
Donacion: 300 MKD.
Emri: Марија
Donacion: 100 MKD.
Emri: Марија
Donacion: 100 MKD.
Emri: Анита
Donacion: 500 MKD.
Emri: Алeксандар
Donacion: 50 MKD.
Emri: Марија
Donacion: 200 MKD.
Emri: Марија
Donacion: 500 MKD.
Superfuqia ime është: Детски права за наше детство
Emri: Марија
Donacion: 500 MKD.
Emri: БОРИС
Donacion: 500 MKD.
Emri: Mарија
Donacion: 500 MKD.
Emri: Анита
Donacion: 500 MKD.
Emri: Ангeла
Donacion: 300 MKD.
Emri: Билјана
Donacion: 100 MKD.
Emri: Јованка
Donacion: 100 MKD.
Emri: Angel
Donacion: 6100 MKD.
Superfuqia ime është: Научник
Emri: Марија
Donacion: 100 MKD.
Emri: Марија
Donacion: 100 MKD.
Emri: Алeксандар
Donacion: 100 MKD.
Emri: Пиксeл
Donacion: 20 MKD.
Emri: Тeа
Donacion: 100 MKD.
Superfuqia ime është: дружeњe со дeца
Emri: Јасмина
Donacion: 100 MKD.
Emri:
Donacion: 1300 MKD.
Emri: Анита
Donacion: 500 MKD.
Emri: Mартин
Donacion: 300 MKD.
Emri: Пиксeл
Donacion: 100 MKD.
Emri: Анонимен
Donacion: 500 MKD.
Emri: Stefan
Donacion: 1000 MKD.
Emri: Анонимен
Donacion: 200 MKD.
Emri: Анонимен
Donacion: 100 MKD.
Emri: Marija
Donacion: 100 MKD.
Superfuqia ime është: Love.peace,support!
Emri: Marija
Donacion: 1000 MKD.
Superfuqia ime është: Детски права за наше детство
Emri: Martin
Donacion: 150 MKD.
Emri: Martin
Donacion: 150 MKD.
Superfuqia ime është: Љубовта е најсилното оружје :*
Emri: Анонимен
Donacion: 100 MKD.
Emri: Slavica
Donacion: 250 MKD.
Superfuqia ime është: Ljubeznost i darezlivost
Emri: Anita
Donacion: 500 MKD.
Emri: Marija
Donacion: 1000 MKD.
Superfuqia ime është: Children \'s rights for our childhood
Emri: Анонимен
Donacion: 300 MKD.
Emri: Marija
Donacion: 100 MKD.
Superfuqia ime është: CHILDRENS RIGHTS FOR OUR CHILDHOOD
Emri: Marija
Donacion: 1000 MKD.
Superfuqia ime është: ДЕТСКИ ПРАВА ЗА НАШЕ ДЕТСТВО
Emri: Marija
Donacion: 500 MKD.
Superfuqia ime është: love,peace and support
Emri: snezana
Donacion: 1000 MKD.
Emri: Marija
Donacion: 100 MKD.
Superfuqia ime është: <3
Emri: Marija
Donacion: 1000 MKD.
Superfuqia ime është: Детски права за наше детство
Emri: Anita
Donacion: 100 MKD.
Superfuqia ime është:
Emri: Borko
Donacion: 6000 MKD.
Emri: Elizabeta
Donacion: 200 MKD.
Superfuqia ime është: Optimism
Emri: Anita
Donacion: 200 MKD.
Superfuqia ime është: <3
Emri: Анонимен
Donacion: 1000 MKD.
Emri: Анонимен
Donacion: 1200 MKD.
Emri: Aleksandar
Donacion: 39500 MKD.
Superfuqia ime është: <3
Emri: Igor
Donacion: 100 MKD.
Emri: Aleksandra
Donacion: 1000 MKD.
Superfuqia ime është: pozitivni misli
Emri: Pavle
Donacion: 8000 MKD.
Superfuqia ime është: Безгранична љубов кон децата
Emri: Elena
Donacion: 500 MKD.
Emri: Анонимен
Donacion: 500 MKD.
Emri: Martin
Donacion: 1000 MKD.
Superfuqia ime është: Љубов 🕊
Emri: Ana
Donacion: 1000 MKD.
Emri: Darko
Donacion: 500 MKD.
Superfuqia ime është: Низ игра да ги спремам децата за спиење!
Emri: Анонимен
Donacion: 200 MKD.
Emri: Marija
Donacion: 100 MKD.
Superfuqia ime është: 💗
Emri: snezana
Donacion: 1000 MKD.
Superfuqia ime është: Ljubov
Emri: Marija
Donacion: 1000 MKD.
Superfuqia ime është: Секогаш верувај во себе!
Emri: Анонимен
Donacion: 1000 MKD.
Emri: Aleksandar
Donacion: 200 MKD.
Emri: Katerina
Donacion: 200 MKD.
Emri: Анонимен
Donacion: 1500 MKD.
Emri: Анонимен
Donacion: 1500 MKD.
Emri: Marija
Donacion: 100 MKD.
Emri: Aleksandra
Donacion: 1000 MKD.
Emri: Анонимен
Donacion: 100 MKD.
Emri: Maja
Donacion: 200 MKD.
Superfuqia ime është: Солидарност, грижа, љубов и голем порив и заложби за овозможување подобар живот за СИТЕ!
Emri: Elizabeta
Donacion: 100 MKD.
Superfuqia ime është: Optimism
Emri: Sime
Donacion: 1000 MKD.
Emri: Anita
Donacion: 3000 MKD.
Emri: Анонимен
Donacion: 200 MKD.