Тип на донација
Сума

или

Rrotuloë 143 456, dhuro dhe ndihmo edhe ti, se asnjë fëmijë nuk duhet të rritet i vetëm

Rrotuloë 143 456, dhuro dhe ndihmo edhe ti, se asnjë fëmijë nuk duhet të rritet i vetëm

Numër telefoni për donacionë

Me telefonimin e numrit për dhurime 143 456 në të gjithë operatorët telefonikë dhuroni 100 den (+18%tvsh).

Të gjitha mjetet monetare të mbledhura nëpërmjet numrit telefonik destinohen për kujdes dhe mbështetje direkte të kategorisë më të prekur në vendin tonë, fëmijët dhe të rinjtë pa kujdes prindëror dhe ata që janë në rrezik për ta humbur kujdesin e familjeve të tyre.

Ju falënderojmë që me çdo telefonatë tuaj e mbështesni punën tonë dhe i ndihmoni fëmijët dhe të rinjtë pa kujdes prindëror dhe ata që janë në rrezik për ta humbur kujdesin nga familjet e tyre.

Numri i telefonit për dhurim pa pagesë na e mundësuan kompanitë Telekomi i Maqedonisë AD dhe One VIP.

A dëshironi që të bëheni anëtar i klubit të miqve të SOS Fshati i fëmijëve dhe me donacione të rregullta mujore ta mbështesni kujdesin për fëmijët dhe të rinjtë në rrezik social?

Lexoni më shumë këtu.

 

Kontakt për më shumë informacione: 

Personi përgjegjës për sigurimin e mjeteve

Ana Ivanovska

ana.ivanovska@sos.org.mk

+ 389 (0)78 254 245