Тип на донација
Сума

или

16 Tetor 2019

Dita botërore e ushqimit

Ushqimi i shëndetshëm dhe të ushqyerit e rregullt është shumë e rëndësishme për shëndetin tonë.

Ne, në SOS Fshati i Fëmijëve kujdesemi për shëndetin dhe mundohemi fëmijët që në moshën më të vogël të jenë të informuar për ndikimin e të ushqyerit në rritjen dhe zhvillimin e tyre të rregullt.

Me atë rast, sot në hapësirat e Qendrës së resurseve në SOS Fshati i fëmijëve u shoqëruam me shokë nga të tre kopshtet “13 Noemvri”, “Koço Racin” dhe “Rade Jovçevski Korçagin” nga Komuna Qendër.

Ngjyrosëm, vizatuam, u argëtuam por edhe hëngrëm fruta dhe perime të shëndetshme sepse mësuam se ajo është me të vërtetë shumë e rëndësishme për rritjen tonë.

Qendrën e resurseve të SOS Fshati i fëmijëve e vizitoi dhe Kryetari i Komunës Qendër Z. Sasha Bogdanoviq, që na dha mbështetje në realizimin e aktiviteteve të tilla.

Ju falënderojmë shokë për ditën e bukur dhe shpresojmë që do të kemi edhe shumë shoqërime dhe aktivitete të tjera të përbashkëta.