Lloji i dhurimit
Shumë

ose

Dhuro produkte

Mbështetjen tuaj mund ta jepni edhe nëpërmjet dhurimit të produkteve dhe shërbimeve. Donacionet në produkte janë të numërta, dhe mund të jenë ushqim, veshje, këpucë, mjete shkollore, lodra, pajisje dhe mobilje për shtëpitë etj.

Nëse zgjidhni që ta mbështesni organizatën tonë në mënyrë të tillë dhe ndihmoni që së bashku ta realizojmë misionin që asnjë fëmijë të mos rritet i vetëm ju lutemi që donacionet tuaja t’i dorëzoni në hapësirat në ndonjë nga projektet ose programet tona.

Na kontaktoni për më shumë informacione:

Kristina Kiprijanovska

kristina.kiprijanovska@sos.org.mk

tel. +389 (0)70 419 954