Lloji i dhurimit
Shumë

ose

Секое дете има право на квалитетна нега. Квалитетната нега значи детето да расте во безбедна и грижлива средина. Работиме со семејствата, згрижувачите, заедниците и државата со цел ниту едно дете да не расте само.

Секое дете има право на квалитетна нега. Квалитетната нега значи детето да расте во безбедна и грижлива средина. Работ..

CILESIA E KUJDESIT