Bëhu mik i SOS Fshati i fëmijëve

Ndonjëherë prindërit nuk munden vetëm të kujdesen për fëmijët e tyre, ndonjëherë fëmijët i humbasin prindërit e tyre ose asnjëherë nuk fitojnë mundësi që t’i njohin – ata janë fëmijët të cilëve u nevojitet mbështetja juaj. Çdo ditë. Me mbështetjen tuaj të rregullt, së bashku do të sigurojmë kujdes afatgjatë cilësor për përafërsisht 300 fëmijë nga Republika e Maqedonisë.

Me donacionin mujor prej 100, 200, 500 denarë ose çfarëdo lloj shume tjetër sipas dëshirës tuaj i mbështesni në mënyrë simbolike fëmijët në rrugën drejt rritjes së tyre, ndihmoni që tu përgjigjemi nevojave të tyre, çdo ditë, që të mund të rriten me ngrohtësinë dhe sigurinë që i ofron familja, të fitohen me arsim dhe të përgatiten për jetë të ardhshme të pavarur.

Ekzistojnë më shumë mënyra që të përfshiheni dhe ta jepni mbështetjen tuaj:

  1. plotësoni formën e SOS mik në këtë anë
  2. plotësoni deklaratë për dhurimin nga rroga, dhe dorëzojeni në departamentin për financa në kompaninë tuaj
  3. bëni urdhër të përhershëm në bankën tuaj
  4. dhuroni on line
  5. bëni donacion me fletëpagesë
Një deklaratë për donacion nga paga