Ниту едно дете не треба да расте самоБиди и ти СОС суперхерој

hero
ДОНАТОРИ
Тип на донација
Сума

или

Херман Гмајнер е основачот на СОС Детски села, по Втората светска војна, во 1949 година кога првото СОС Детско село било изградено во Имст, Австрија. Неговата цел била децата, кои поради војната ги загубиле своите семејства, да израснат во топла семејна средина, опкружени со љубов и сигурност. Првата изградена куќа во селото го носи името „Куќа на мирот“

Кога надлежниот Центар за социјална работа ќе утврди дека условите во кои детето во рамките на своето семејство расте не се во негов најдобар интерес и дека во такви услови не се почитуваат правата на детето, или пак кога родителите на детето не се живи, центарот донесува одлука за згрижување на детето во алтернативен облик на грижа – СОС згрижувачко семејство.

Одлуката дали детето ќе биде згрижено во СОС згрижувачко семејство ја носи надлежниот Центар за социјална работа во соработка со СОС Детско село.

За децата се грижат лиценцирани згрижувачи кои поминуваат сеопфатна тренинг програма по меѓународната PRIDE методологија за згрижувачи, и имаат постојана тековна поддршка за време на грижата, од стручен тим на професионалци- психолози, педагози, социјални работници, логопеди, дефектолози итн.

Бидејќи законски старатели на децата кои растат во СОС згрижувачките семејства се центрите за социјална работа, тие се исто така задолжени за одлуката каква грижа е во најдобар интерес на секое поединечно дете. Доколку сте заинтересирани за посвојување, Ве молиме контактирајте го Центарот за социјална работа во Вашата општина.

Од 2007 година овозможуваме поддршка на деца кои се во ризик да ја изгубат грижата од своите биолошки семејства кои живеат во социјален ризик. Програмата за социјална превенција се реализира преку- „Советодавни центри за родители и деца“ кои функционираат во општините Шуто Оризари и Гази Баба.

Целта на советодавните центри е да ги зајакнат капацитетите на семејствата за квалитетна грижа и заштита на своите деца и да пружаат интервентна поддршка за децата и родителите во криза.

Поддржувајќи нè, Вие ни овозможувате да обезбедиме најквалитетна грижа за децата, тие да растат во топол дом, опкружени со родителска љубов и поддршка. Вие ни помагате да ги поттикнеме слободно да ги развиваат своите капацитети, да ги подготвиме за предизвиците кои со себе ги носи животот, и да им овозможиме да станат успешни млади луѓе кои активно придонесуваат во нашето општество.
Прочитајте повеќе овде: https://bit.ly/2Q5TmdC

Понекогаш родителите не можат сами да се грижат за своите деца, понекогаш децата ги губат своите родители или воопшто никогаш не добиваат можност да ги запознаат – тоа се децата на кои им треба Вашата поддршка. Секој ден. Со Вашата поддршка заедно ќе обезбедиме квалитетна долгорочна грижа за близу 300 деца од Република Македонија.

Во интерес на децата чија грижа ни е доверена, ние се обврзуваме дека сите добиени финансиски и материјални средства ќе ги користиме правилно, одговорно и транспарентно. Нашите стандарди и политики детално ги пропишуваат како квалитетот во грижата за децата, така и начинот на трошење на средствата. Во таа насока, особено водиме сметка нашето работење да биде финансиски транспарентно, и редовно спроведуваме интерни и екстерни финансиски контроли.

Име: Марија
Донација: 500 ден.
Име: Mартин
Донација: 300 ден.
Име: Анита
Донација: 500 ден.
Име: Марија
Донација: 200 ден.
Име: Марија
Донација: 100 ден.
Име: Марија
Донација: 500 ден.
Име: Mартин
Донација: 300 ден.
Име: Mарија
Донација: 500 ден.
Име: Анита
Донација: 500 ден.
Име: Марија
Донација: 200 ден.
Име: Марија
Донација: 100 ден.
Име: Марија
Донација: 100 ден.
Име: Mартин
Донација: 300 ден.
Име: Анита
Донација: 500 ден.
Име: Марија
Донација: 200 ден.
Име: Марија
Донација: 100 ден.
Име: Марија
Донација: 100 ден.
Име: Марија
Донација: 500 ден.
Име: Ана
Донација: 100 ден.
Име: Алeксандар
Донација: 100 ден.
Име: Мила
Донација: 100 ден.
Име: Mартин
Донација: 300 ден.
Име: Марија
Донација: 200 ден.
Име: Александра
Донација: 100 ден.
Име: Ана
Донација: 100 ден.
Име: Mартин
Донација: 300 ден.
Име: Марија
Донација: 100 ден.
Име: Марија
Донација: 100 ден.
Име: Анита
Донација: 500 ден.
Име: Алeксандар
Донација: 50 ден.
Име: Марија
Донација: 200 ден.
Име: Марија
Донација: 500 ден.
Мојата супер моќ е: Детски права за наше детство
Име: Марија
Донација: 500 ден.
Име: БОРИС
Донација: 500 ден.
Име: Mарија
Донација: 500 ден.
Име: Анита
Донација: 500 ден.
Име: Ангeла
Донација: 300 ден.
Име: Билјана
Донација: 100 ден.
Име: Јованка
Донација: 100 ден.
Име: Angel
Донација: 6100 ден.
Мојата супер моќ е: Научник
Име: Марија
Донација: 100 ден.
Име: Марија
Донација: 100 ден.
Име: Алeксандар
Донација: 100 ден.
Име: Пиксeл
Донација: 20 ден.
Име: Тeа
Донација: 100 ден.
Мојата супер моќ е: дружeњe со дeца
Име: Јасмина
Донација: 100 ден.
Име:
Донација: 1300 ден.
Име: Анита
Донација: 500 ден.
Име: Mартин
Донација: 300 ден.
Име: Пиксeл
Донација: 100 ден.
Име: Анонимен
Донација: 500 ден.
Име: Stefan
Донација: 1000 ден.
Име: Анонимен
Донација: 200 ден.
Име: Анонимен
Донација: 100 ден.
Име: Marija
Донација: 100 ден.
Мојата супер моќ е: Love.peace,support!
Име: Marija
Донација: 1000 ден.
Мојата супер моќ е: Детски права за наше детство
Име: Martin
Донација: 150 ден.
Име: Martin
Донација: 150 ден.
Мојата супер моќ е: Љубовта е најсилното оружје :*
Име: Анонимен
Донација: 100 ден.
Име: Slavica
Донација: 250 ден.
Мојата супер моќ е: Ljubeznost i darezlivost
Име: Anita
Донација: 500 ден.
Име: Marija
Донација: 1000 ден.
Мојата супер моќ е: Children \'s rights for our childhood
Име: Анонимен
Донација: 300 ден.
Име: Marija
Донација: 100 ден.
Мојата супер моќ е: CHILDRENS RIGHTS FOR OUR CHILDHOOD
Име: Marija
Донација: 1000 ден.
Мојата супер моќ е: ДЕТСКИ ПРАВА ЗА НАШЕ ДЕТСТВО
Име: Marija
Донација: 500 ден.
Мојата супер моќ е: love,peace and support
Име: snezana
Донација: 1000 ден.
Име: Marija
Донација: 100 ден.
Мојата супер моќ е: <3
Име: Marija
Донација: 1000 ден.
Мојата супер моќ е: Детски права за наше детство
Име: Anita
Донација: 100 ден.
Мојата супер моќ е:
Име: Borko
Донација: 6000 ден.
Име: Elizabeta
Донација: 200 ден.
Мојата супер моќ е: Optimism
Име: Anita
Донација: 200 ден.
Мојата супер моќ е: <3
Име: Анонимен
Донација: 1000 ден.
Име: Анонимен
Донација: 1200 ден.
Име: Aleksandar
Донација: 39500 ден.
Мојата супер моќ е: <3
Име: Igor
Донација: 100 ден.
Име: Aleksandra
Донација: 1000 ден.
Мојата супер моќ е: pozitivni misli
Име: Pavle
Донација: 8000 ден.
Мојата супер моќ е: Безгранична љубов кон децата
Име: Elena
Донација: 500 ден.
Име: Анонимен
Донација: 500 ден.
Име: Martin
Донација: 1000 ден.
Мојата супер моќ е: Љубов 🕊
Име: Ana
Донација: 1000 ден.
Име: Darko
Донација: 500 ден.
Мојата супер моќ е: Низ игра да ги спремам децата за спиење!
Име: Анонимен
Донација: 200 ден.
Име: Marija
Донација: 100 ден.
Мојата супер моќ е: 💗
Име: snezana
Донација: 1000 ден.
Мојата супер моќ е: Ljubov
Име: Marija
Донација: 1000 ден.
Мојата супер моќ е: Секогаш верувај во себе!
Име: Анонимен
Донација: 1000 ден.
Име: Aleksandar
Донација: 200 ден.
Име: Katerina
Донација: 200 ден.
Име: Анонимен
Донација: 1500 ден.
Име: Анонимен
Донација: 1500 ден.
Име: Marija
Донација: 100 ден.
Име: Aleksandra
Донација: 1000 ден.
Име: Анонимен
Донација: 100 ден.
Име: Maja
Донација: 200 ден.
Мојата супер моќ е: Солидарност, грижа, љубов и голем порив и заложби за овозможување подобар живот за СИТЕ!
Име: Elizabeta
Донација: 100 ден.
Мојата супер моќ е: Optimism
Име: Sime
Донација: 1000 ден.
Име: Anita
Донација: 3000 ден.
Име: Анонимен
Донација: 200 ден.
Име: Jelena
Донација: 500 ден.