Тип на донација
Сума

или

13 ноември 2020

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА БЕСПЛАТНА ОБУКА ЗА ОБУЧУВАЧИ

Од 2016 година СОС Детско село активно работи на социо-економско зајакнување на млади во социјален ризик. Во моментов организацијата го спроведува регионалниот проект Зајакнување на младите преку нови можности, чија главна цел подобрени можности за вработување и активно учество на пазарот на труд на 1,600 млади во ризик во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македонија и Србија.

Во Македонија, работиме во Скопје, а дополнително на тоа поддржуваме 3 граѓански организации кои работат со млади во ризик во Тетово, Битола и Прилеп.

Една од активностите кои ние и нашите партнери ги работиме со младите е давање обуки за основни животни вештини и вештини за вработливост. Обуките се даваат според докажана методологија за работа со млади која е дизајнирана од страна на холандската мрежа на консултанти Афлатоун Интернационал. Методологијата содржи Програма зз обуки за основни животни вештини (11 модули), Програма за обуки за вработливост (12 модули) и Програма за коучинг.

За да го прошириме користењето на оваа методологија за работа со млади и во други делови од земјата и да им овозможиме и на други чинители да ја применат со цел успешна интеграција на млади на пазар на труд, СОС Детско село го објавува овој повик за учество на Обука за обучувачи.

 

Обуката за обучувачи ќе се одржи во Скопје од 02-05 декември 2020 година. Предвидена е работа во мала група, во амбиент во кој се обезбедени од наша страна сите мери за заштита од КОВИД-19, обезбедени се средства за дезинфекција, заштитни маски, физичка дистанца помеѓу учесниците. Сместувањето е во еднокреветни соби, во хотел во центар на градот. Сместувањето и оброците се покриени од страна на организаторот, како и патните трошоци.

Сите учесници ќе добијат материјали за работа и прирачници за обуката.

Од една организација може да се пријават најмногу 2 учесници, а организацијата и учесниците треба:

  • да се активни како организација која работи со млади или на вработување на млади;
  • да спроведуваат или да планираат да спроведуваат проект, активности или услуги за млади или вклучување на млади во пазар на труд (вработување или самовработување);
  • предложениот учесник да има претходно искуство во давање обуки;
  • организацијата и учесниците на обуката ќе ја користат методологијата за обука на млади.

Краен рок за пријавување: 25 ноември 2020 година до 14:00 на е-маил адреса: Kornelija.cipuseva@sos.org.mk

 

Пријавата треба да содржи:

  • Писмо за интерес за учество во обуката за обучувачи во кое се наведува кои/колку лица се номинираат за учесници и која е нивната позиција во организацијата;
  • Curriculum vitae за учесникот/ците;
  • Копија од последната регистрација на организацијата од централен регистер.

Информација дали вашето учество е прифатено ќе добиете до 27 ноември 2020 година