Тип на донација
Сума

или

6 август 2020

Конкурс за волонтери

СОС Детско село има потреба од волонтери за поддршка на семејствата кои живеат во социјален ризик на неколку различни локации на територија на град Скопје.

Волонтерскиот ангажман вклучува активности за достава на пакети со хуманитарна помош до ранливите семејства кои се најсилно погодени од последиците на кризата настаната поради Ковид 19. Целта на поддршката е да обезбеди подобри услови за живот и соодветна социјална и здравствена заштита на ранливите семејства вклучувајќи:

 • Организирање и логистика за достава на хуманитарни пакети до ранливи семејства;
 • Дистрибуција на информативен материјал, брошури за заштита од Ковид 19;
 • Едукација на семејствата за правилен начин за заштита од Ковид 19;

Заинтересираните кандидати треба да поседуваат:

 • Желба и мотивација за работа со ранливи категории лица;
 • Искуство од работа на терен со лица од ранливи категории;
 • Ефективни комуникациски вештини;
 • Основни вештини за информатичка технологија (Word, Excel);
 • Проактивност и иницијативност;
 • Афинитет за тимска работа;
 • Одговорност и отчетност;

Предност ќе имаат оние кандидат(к)и кои имаат искуство:

 • на работа со ранливи категории лица;
 • во работа во граѓански сектор;

Сите активности на СОС Детско село се реализираат според претходно изработени протоколи за заштита од Ковид 19. Придржувањето кон протоколите за заштита е задолжително и следено од одговорните лица.

Вкупниот број на часови за волонтирање во неделата изнесува 20 часа. Волонтерите добиваат месечен надоместок за трошоци за храна и превоз согласно законските рамки на волонтерскиот договор.

Доколку сакате да станете дел од СОС Детско село, испратете ни кратка биографија во која ќе ги наведете претходните волонтерски активности, како и информации за вашето формалното/неформално образование;

Документите со назнака/предмет на пораката Конкурс за волонтер/ка испратете ги на адресата maja.smilevska@sos.org.mk најдоцна до 21 август 2020 година.

Сите кандидат(к)и кои ќе влезат во потесниот избор, ќе бидат повикани на разговор. Ве молиме јасно назначете телефон и e–адреса за контакт.