Тип на донација
Сума

или

13 август 2020

КОНКУРС ЗА ПСИХОЛОГ

СОС Детско село е здружение на граѓани кое претставува дел од големото семејство на национални здруженија на меѓународната хуманитарна организација “СОС Детски села Интернационал”. Здружението делува и работи на развојни програми од областа на социјална заштита, социјална превенција и детски права.

СОС Детско село го имплементира проектот “Зајакнување на младите преку нови можности“(“Youth empowerment enabling prospects”), и за реализација на активностите во рамки на овој проект огласува 1 (едно) слободно работно место за позиција:

 

ПСИХОЛОГ

 

Опис на работата:

Психологот ќе пружа психосоцијална поддршка  на млади, невработени лица во социјален ризик за зајакнување на нивната самодоверба и мотивација за промени, а со цел за нивно активно вклучување на пазарот на труд.

Главни задачи:

 • Активно работи со младите за да ги разбере нивните работни интереси и способности и од каков вид поддршка имаат потреба за да ги остварат своите цели;
 • Работи на мотивирање на младите во преземање на активен однос кон своето вработување;
 • Им помага на младите да ја зголемат својата самодоверба и свесноста за сопствените вредности и слабости (реални очекувања, реална слика за себе);
 • Учествува во правењето план за потребите од дообучување, квалификација или преквалификација на младите лица;
 • Им пружа континуирана поддршка на младите за да обезбеди дека тие го задржуваат работното место или дека напредуваат во своите напори да се вработат.

Квалификации:

 • Завршено високо образование и стекнато звање психолог;
 • Искуство во работа како психолог од најмалку две години;
 • Искуството во работење со млади лица и/или ранливи категории на население ќе се смета за предност;
 • Искуство во психосоцијално советување индивидуално и групно, дополнителна едукација за психолошко советување ;
 • Лиценца за психолог, ќе се смета за предност ;
 • Познавање на детските и човековите права .

Општи очекувања од успешниот кандидат

 • Да биде доверлива личност и да се придржува кон политиките и кодексот на однесување на организацијата ;
 • Да има сензибилитет за работа со ранлива категорија на млади ;
 • Да има разбирање и/или искуство за препознавање на ризици и предизвици со ранливи категории во адолесцентна возраст ;
 • Да поседува мотивација и емпатија за работа со ранливи категории.

Вештини:

 • Вештини за тимско работење;
 • Комуникациски вештини;
 • Познавање на MS Office пакетот ;
 • Вештини за онлајн работење (користење платформи за онлајн комуникација) ;
 • Валидна возачка дозвола Б категорија ;
 • Солидно знаење на англиски јазик.

Работни услови:

 • Работа на определено време во период од 3 месеци, на скратено работно време од 30 часа неделно ;
 • Работно време од понеделник до петок од 09:00 до 15:00 часот;
 • Можност за продолжување  на договорот за вработување со преминување во работен однос на определено време од 24 месеци, на полно работно време.

Ве молиме испратете професионална биографија и мотивациско писмо најдоцна до 25.08.2020  година на e-mail: kariera@sos.org.mk.

Содветните кандидати ќе бидат повикани на интервју на почеток на септември 2020.