Тип на донација
Сума

или

КАМПАЊА ПОВРЗАНА СО ПРОИЗВОД/УСЛУГА (CRM)

Cause Related Marketing кампања 

Концепт – сума од продажба на одреден производ или услуга се донира во СОС Детско село

  • Компанијата ќе има можности да промовира одреден производ или услуга која е поврзана со хуманитарна кауза со што се додава дополнителна вредност на самиот производ или услуга.

  • Дополнителен ПР и промоција на самиот бренд и на конкретниот производ или услуга која се продава.

  • Исполнување на општествено одговорни практики и истовремено можност за зголемување на продажбата на производите.

 

ПРИМЕРИ: