Тип на донација
Сума

или

IT4Charity 2023

Целта на IT4Charity 2023 е собирање финансиски сретства потребни за едукативна и вонучилишна доедукација и продобрување на капацитети и знаење на децата и младите без родители и/или родителска грижа кои се поддржани од СОС Детско село.

 

ПРИЈАВУВАЊЕТО Е ЗАВРШЕНО! ВИ БЛАГОДАРИМЕ!