Тип на донација
Сума

или

Годишни извештаи

Годишен извештај за 2023 година

Годишен извештај за 2022 година

Годишен извештај за 2021 година

Годишен извештај за 2020 година

Годишен извештај за 2019 година

Годишен извештај за 2018 година

Годишен извештај за 2017 година