Тип на донација
Сума

или

Годишни извештаи

Ревизорски извештај за 2020 година

Годишен извештај за 2020 година

Ревизорски извештај за 2019 година

Годишен извештај за 2019 година

Ревизорски извештај за 2018 година

Годишен извештај за 2018 година

Ревизорски извештај за 2017 година

Годишен извештај за 2017 година

Ревизорски извештај за 2016 година

Ревизорски извештај за 2015 година

Ревизорски извештај за 2014 година

Ревизорски извештај за 2013 година