No child should grow up aloneBe another SOS Superhero

hero
DONATORS
SOS superheroes: 115
Total collected funds: 162,880 mkd.
Type of donation
Amount

or

Name: Ангeла
Donation: 300 mkd.
Name: Билјана
Donation: 100 mkd.
Name: Јованка
Donation: 100 mkd.
Name: Angel
Donation: 6100 mkd.
My super power is: Научник
Name: Марија
Donation: 100 mkd.
Name: Марија
Donation: 100 mkd.
Name: Алeксандар
Donation: 100 mkd.
Name: Пиксeл
Donation: 20 mkd.
Name: Тeа
Donation: 100 mkd.
My super power is: дружeњe со дeца
Name: Јасмина
Donation: 100 mkd.
Name:
Donation: 1300 mkd.
Name: Анита
Donation: 500 mkd.
Name: Mартин
Donation: 300 mkd.
Name: Пиксeл
Donation: 100 mkd.
Name: Анонимен
Donation: 200 mkd.
Name: Анонимен
Donation: 100 mkd.
Name: Marija
Donation: 100 mkd.
My super power is: Love.peace,support!
Name: Marija
Donation: 1000 mkd.
My super power is: Детски права за наше детство
Name: Martin
Donation: 150 mkd.
Name: Martin
Donation: 150 mkd.
My super power is: Љубовта е најсилното оружје :*
Name: Анонимен
Donation: 100 mkd.
Name: Slavica
Donation: 250 mkd.
My super power is: Ljubeznost i darezlivost
Name: Anita
Donation: 500 mkd.
Name: Marija
Donation: 1000 mkd.
My super power is: Children \'s rights for our childhood
Name: Анонимен
Donation: 300 mkd.
Name: Marija
Donation: 100 mkd.
My super power is: CHILDRENS RIGHTS FOR OUR CHILDHOOD
Name: Marija
Donation: 1000 mkd.
My super power is: ДЕТСКИ ПРАВА ЗА НАШЕ ДЕТСТВО
Name: Marija
Donation: 500 mkd.
My super power is: love,peace and support
Name: snezana
Donation: 1000 mkd.
Name: Marija
Donation: 100 mkd.
My super power is: <3
Name: Marija
Donation: 1000 mkd.
My super power is: Детски права за наше детство
Name: Anita
Donation: 100 mkd.
My super power is:
Name: Borko
Donation: 6000 mkd.
Name: Elizabeta
Donation: 200 mkd.
My super power is: Optimism
Name: Anita
Donation: 200 mkd.
My super power is: <3
Name: Анонимен
Donation: 1000 mkd.
Name: Анонимен
Donation: 1200 mkd.
Name: Aleksandar
Donation: 39500 mkd.
My super power is: <3
Name: Igor
Donation: 100 mkd.
Name: Aleksandra
Donation: 1000 mkd.
My super power is: pozitivni misli
Name: Pavle
Donation: 8000 mkd.
My super power is: Безгранична љубов кон децата
Name: Elena
Donation: 500 mkd.
Name: Анонимен
Donation: 500 mkd.
Name: Martin
Donation: 1000 mkd.
My super power is: Љубов 🕊
Name: Ana
Donation: 1000 mkd.
Name: Darko
Donation: 500 mkd.
My super power is: Низ игра да ги спремам децата за спиење!
Name: Анонимен
Donation: 200 mkd.
Name: Marija
Donation: 100 mkd.
My super power is: 💗
Name: snezana
Donation: 1000 mkd.
My super power is: Ljubov
Name: Marija
Donation: 1000 mkd.
My super power is: Секогаш верувај во себе!
Name: Анонимен
Donation: 1000 mkd.
Name: Aleksandar
Donation: 200 mkd.
Name: Katerina
Donation: 200 mkd.
Name: Анонимен
Donation: 1500 mkd.
Name: Анонимен
Donation: 1500 mkd.
Name: Marija
Donation: 100 mkd.
Name: Aleksandra
Donation: 1000 mkd.
Name: Анонимен
Donation: 100 mkd.
Name: Maja
Donation: 200 mkd.
My super power is: Солидарност, грижа, љубов и голем порив и заложби за овозможување подобар живот за СИТЕ!
Name: Elizabeta
Donation: 100 mkd.
My super power is: Optimism
Name: Sime
Donation: 1000 mkd.
Name: Anita
Donation: 3000 mkd.
Name: Анонимен
Donation: 200 mkd.
Name: Jelena
Donation: 500 mkd.
Name: Roze
Donation: 100 mkd.
Name: Zhivka
Donation: 5000 mkd.
Name: David
Donation: 200 mkd.
Name: Angela
Donation: 100 mkd.
My super power is: Издржливост
Name: Aleksandra
Donation: 100 mkd.
My super power is: Хуманост
Name: Jordancho
Donation: 200 mkd.
My super power is: Немам за жал :/
Name: Goran
Donation: 500 mkd.
Name: Christoph
Donation: 45000 mkd.