TË GJITHË NE KEMI NJË VEND TË PREFERUAR. VEND KU KTHEHEMI ME GËZIM.

TË GJITHË NE KEMI NJË VEND TË PREFERUAR. VEND KU KTHEHEMI ME GËZIM.

Place with a heart