Type of donation
Amount

or

Ниту едно дете не треба да расте само

На кого му Помогнавме

Помагаме на деца и млади без родителска грижа во Македонија

Помогнавме на над

семејства во ризик и спречивме над

деца да бидат разделени од биолошките семејства

Успеавме да помогнеме на над

млади да се вработат, но и да се отворат над

мали бизниси.

Обезбедивме топол дом, љубов и грижа за повеќе од

деца и млади без родители и родителска грижа

Реализиравме повеќе од

обуки и успеавме да помогнеме на над

млади да ги зајакнат своите мозности за вработување

Помогнавме во процесот на осамостојување и независност на повеќе од

млади без родители и родителска грижа.