Донирај онлајн

 

Благодарение на поддршката на драгите пријатели заедно ги менуваме детските животи и создаваме можности за децата кои во животот немале прилика да се радуваат на среќно детство и мечтаат за успешна иднина.   

Нашата грижа е долгорочна и затоа сме единствени кои може да кажат дека сме одгледале добри, чесни и успешни млади луѓе и дека сме ги задржале семејствата заедно. 

Секако, сето ова не можеме да го постигнеме сами, неопходна ни е вашата поддршка. 

Поддржувајќи не, Вие ни овозможувате да обезбедиме најквалитетна грижа за децата, тие да растат во топол дом, опкружени со родителска љубов и поддршка.  Вие ни помагате да ги поттикнеме слободно да ги развиваат своите капацитетиги, да ги подготвиме за предизвиците кои со себе ги носи животот, и да им овозможиме да станат успешни млади луѓе кои активно придонесуваат во нашето општество. 

Поддржувајќи не, Вие ни овозможувате да обезбедиме најквалитетна грижа за децата, тие да растат во топол дом, опкружени со родителска љубов и поддршка.  Вие ни помагате да ги поттикнеме слободно да ги развиваат своите капацитетиги, да ги подготвиме за предизвиците кои со себе ги носи животот, и да им овозможиме да станат успешни млади луѓе кои активно придонесуваат во нашето општество. 

ДОНИРАЈ ДЕНЕС