Тип на донација
Сума

или

ДИРЕКТНА ФИНАНСИСКА ДОНАЦИЈАФинансиска поддршка на работата на СОС Детско Село

  • Континуирана грижа за над 100 деца и млади без родители

  • Активност која трае без престан, 365 дена – веќе 20 години

  • Работа која не може да застане, да престане, да се откаже

ЦЕЛ – обезбедување на одржливост на работата на СОС Детско село