Тип на донација
Сума

или

30 септември 2021

 

СОС Детско село Северна Македонија е здружение на граѓани кое претставува дел од големото семејство на национални здруженија на меѓународната хуманитарна организација “СОС Детски села Интернационал”. Здружението делува и работи на развојни програми од областа на социјална заштита, социјална превенција и детски права.

СОС Детско село започнува со реализација на проектот Право на семејство – Де-институционализација за реформирање на системот за заштита на деца во Северна Македонија финансиски поддржан од Министерство за економска соработка и развој на Германија (БМЗ).

За реализација на активностите во рамки на овој проект се огласува слободна позиција за
1 работно место за период од 42 месеци:

 

 

ПРОЕКТЕН МЕНАЏЕР (m/f)

 

Опис на работното место:

 

Проектниот менаџер е одговорен за раководење со проектот според условите дефинирани во договорот за грант и проектната апликација.

 

Проектниот менаџер ги спроведува проектните активности согласно начелата и принципите на  важечките политики на СОС Детски села и тесно соработува со националниот менаџмент тим на локално ниво и со Регионалниот Менаџер.

Ги почитува сите важечки стандарди, водичи, политики и правилници на СОС Детски Села Интернационал и СОС Детско Село Северна Македонија, со особен осврт на политиката за заштита на деца.

 

Клучни области на работа и главни одговорности:

 

 • Одговорен за целокупното менаџирање на проектот;
 • Осигурува дека проектот се имплементира во согласност со проектната документација (т.е договор за грант, проектна апликација, проектен распоред, матрица на резултати и проектен буџет);
 • Планира и развива алатки за имплементација, мониторирање и евалуација на проектот;
 • Го води проектниот тим, го следи квалитетот на работата на проектниот тим и осигурува непречена комуникација помеѓу сите членови на проектниот тим;
 • Осигурува средствата наменети за проектот да се користат во согласност со условите дефинирани во договорот за проект;
 • Го координира процесот на проектни набавки и ангажман на консултанти согласно интерните политики;
 • Подготвува периодични наративни извештаи, според проектните и интерните правила на организацијата;
 • Ја претставува организацијата во релевантните локални мрежи, форуми, платформи, кампањи, работни групи и обезбедува градење на партнерства и мрежи;
 • Ги следи и се придржува до стандардите и политиките на организацијата.

 

Потребни квалификации и дополни критериуми:

 

 • Завршено високо образование (од областа на oпштествени науки, бизнис администрација, право, економија се земаат за предност)
 • Најмалку 5 години иcкуство во водење на проекти (проектен менаџмент)
 • Претходно искуство во граѓански организации
 • Одлично познавање на англиски јазик;
 • Одлични компјутерски вештини (MS Office, Интернет)
 • Поседување на возачка дозвола “Б” категорија
 • Способност за концептуално и процесно/аналитичко размислување
 • Способност за проактивно водење и координирање на персоналот
 • Способност за контрола на квалитетот на процесите
 • Добри комуникациски и организациски вештини
 • Подготовка на извештаи и финансиска писменост

 

Работни услови:

 

 • Работа на определено време во траење од 42 месеци
 • Работно време од понеделник до петок од 08.00 до 16.00
 • Континуирани можности за професионален и личен развој (обуки за професионален развој, активности за јакнење на тимот)

 

Ве молиме испратете професионална биографија и мотивациско писмо најдоцна до 10.10.2021 на е-маил: kariera@sos.org.mk. Само селектираните кандидати ќе бидат контактирани за интервју.