Тип на донација
Сума

или

2 август 2021

Ве информираме дека МЕЃУНАРОДНА ВИРТУЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА: ДЕТЕ ВО РОДНИНСКО ЗГРИЖУВАЊЕ ќе се одржи на 25 и 26 август 2021 со почеток во 13:30 часот и ќе трае до 19:00;

Конференцијата ќе биде On-Line, преку платформата “ZOOM”;

Главниот јазик за комуникација на конференцијата ќе биде англискиот.

Организатори на оваа меѓународна конференција се:

  • Здружение „PRIDE-CZ“ од Чешка (кој е носител на иницијативата);
  • СОС Детско село Северна Македонија;
  • СОС Детски села Украина;
  • ФИЦЕ Србија;
  • Здружение за „Семејство, дете, млади“ од Унгарија;
  • „Наш Дом“ од Полска;
  • Организација „Насмевка како подарок“ од Словачка.

Конференцијата има за цел да понуди споредба на приодите и работните практики во различни земји на светот, споделување искуства и воспоставување на долгорочна меѓународна соработка во полето на алтернативната грижа за деца без родителска грижа односно роднинското згрижување;

Говорници на оваа конференција се еминентни професионалци од областа на згрижување и заштита на деца без родителска грижа но и искусни практичари;

Конференцијата ќе понуди презентации но и работилници на кои по ваш избор ќе можете да се вклучите и придонесете со вашето искуство и знаење за темата но и да го проширите вашето знаење;

На конференцијата ќе се обрати г-дин Марио Јанчев, директор за развој на програми од нашата организација со презентација за состојбата со згрижување на деца без родителска грижа во роднински згрижувачки семејства во Република Северна Македонија. Тој исто така ќе води група на работилница на која ќе се анализира студија на случај.

Учеството на конференцијата е со котизација и тоа:

  1. УЧЕСТВО САМО НА ПРЕЗЕНТАЦИИ ВО ДВАТА ДЕН НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА 24 € / 29 $;
  2. УЧЕСТВО НА ЦЕЛАТА КОНФЕРЕНЦИЈА (ПРЕЗЕНТАЦИИ И РАБОТИЛНИЦИ) 35 € / 43 $.

Повеќе информации на следниот линк  Conference – Spolek PRIDE-CZ