Тип на донација
Сума

или

20 мај 2024

Танцот како алатка за подобар ЈАС!

Проектот Mindleaps во соработка со СОС Детско село Скопје трае веќе втора година и во него успешно учествувале повеќе од 50 деца и млади поддржани од програмите на СОС Детско село. Овој проект го користи танцот како алатка за развој на децата, фокусирајќи се на различни аспекти од нивниот физички, ментален и социјален развој.

Mindleaps е организација која го користи танцот како средство за образование и личен развој на децата и младите. Нивната мисија е да им помогнат на децата од ранливи групи да ги развијат своите когнитивни и социјални вештини преку структуриран танцов програм. Танцот не само што ја подобрува физичката кондиција, туку исто така поттикнува дисциплина, самодоверба, и тимска работа.

Програмата на Mindleaps е изградена врз основа на истражувања и податоци кои покажуваат дека движењето и ритамот помагаат во развојот на мозокот, посебно во подрачјата кои се одговорни за фокус, меморија и самоконтрола. Користејќи ја оваа научна основа, Mindleaps создава специфични кореографии и вежби кои им помагаат на децата да ги подобрат своите академски вештини, како и емоционалната интелигенција.

Проектот во СОС Детско село Скопје

Во текот на овие две години, повеќе од 50 деца од програмите на СОС Детско село учествуваа во проектот Mindleaps. Преку редовни танцови часови, децата научија како да ги изразат своите емоции и идеи, како и да ја развијат својата креативност и самодоверба.

Физички развој: Децата кои учествуваат во Mindleaps покажаа значителни подобрувања во својата физичка кондиција, координација и рамнотежа. Танцот како форма на физичка активност им помага на децата да го подобрат своето здравје и благосостојба.

Ментален развој: Програмата на Mindleaps е дизајнирана да ги стимулира когнитивните процеси кај децата. Преку учење на кореографии и следење на музички ритами, децата ги подобруваат своите способности за фокус, меморија и проблемско решавање. Овие вештини се преносливи и во нивното формално образование, помагајќи им да бидат поуспешни во училиште.

Социјален развој: Танцот е колективна активност која бара тимска работа и комуникација. Децата учат како да соработуваат со своите врсници, да се почитуваат и да поддржуваат еден со друг. Ова им помага да ги изградат своите социјални вештини и да создадат позитивни односи со другите.

Позитивни Промени и Идни Планови

Децата кои учествуваат во проектот Mindleaps и СОС Детско село Скопје покажуваат значителни подобрувања во различни аспекти од нивниот развој. Нивната зголемена самодоверба, подобрени академски вештини и развиени социјални вештини се само некои од позитивните резултати од овој проект.

Проектот продолжува да се развива и планира да вклучи уште повеќе деца поддржани од СОС Детско село Скопје. Исто така, се разгледуваат можности за интеграција на дополнителни активности и програми кои ќе го збогатат искуството на децата и ќе им помогнат да го достигнат својот целосен потенцијал.

Проектот Mindleaps и СОС Детско село Скопје е светол пример за тоа како уметноста и образованието можат да се комбинираат за да создадат позитивни промени во животите на децата. Преку танцот, децата не само што го развиваат своето тело, туку исто така ги градат основите за успешна и исполнета иднина.