23 август 2019

Оглас за готвач

СОС Детско село Скопје во склоп на единиците за организирано живеење со поддршка обезбедува грижа за млади на возраст од 14-18 години кои се насочуваат кон независност и самостоен живот. За потребите на единиците за организирано живеење огласува едно работно место на определено време:

Готвач

Опис на работата:

Готвачот е одговорен за подготовка на храна за деца без родители и родителска грижа на возраст помеѓу 14 и 18 години.

Главни работни задачи:

 • Готвачот подготвува неделно мени и подготвува по еден топол оброк дневно, пет дена во неделата;
 • Прави список и помага при набавка на прехранбени продукти;
 • Ги подучува младите на здрав начин на исхрана, култура на исхрана, чување на храната, гради вештини кај младите за набавка и приготвување на храна и одржување соодветна хигиена на просторот за исхрана;
 • Ги следи правилата за внатрешен (куќен) ред во куќата во која живеат младите со кои конкретно се опишува организацијата на заедничкиот живот (на пример, одржување на хигиена и организација на исхрана) и се договараат меѓусебните односи;
 • Ги следи и се придржува до стандардите и политиките на организацијата со особен акцент врз заштитата на децата.

Потребни квалификации:

 • Завршено средно образование (завршено образование во областа на угостителството ќе се смета за предност);
 • Претходно работно искуство на слична позиција најмалку 2 години;
 • Одлично познавање на процесот на подготовка и чување на храна;
 • Одлични готвачки и организациски вештини;
 • Мотивираност за работа во средина со млади;

Работни услови:

 • Работа на определено време;
 • Работа со скратено работно време од 08.00-12.00 од понеделник до петок.

Ве молиме испратете професионална биографија и мотивациско писмо најдоцна до

08.09.2019 на e-mail: kariera@sos.org.mk