13 ноември 2018

Повик за консултантски услуги

СОС Детско село Македонија објавува отворен повик за Консултантски услуги за Компаративна анализа на платите на пазарот на трудот во јавниот, невладиниот сектор и средни приватни претпријатија со фокус во следните области: социјална заштита, социјална превенција, детски права и работа со ранливи категории.Сите потребни информации и услови на повикот прочитајте ги овде.