Тип на донација
Сума

или

29 јуни 2021

20-то јубилејно Годишно собрание на Здружението на граѓани СОС ДЕТСКО СЕЛО.

На 22.06.2021 во М6 Едукативниот Центар, се одржа 20-то јубилејно Годишно собрание на Здружението на граѓани СОС ДЕТСКО СЕЛО.

На ова редовно Годишно собрание се презентираа резултатите за 2020 година, во која покрај предизвиците со КОВИД 19 се реализираа планираните активности во програмите на СОС Детско село насочени кон поддршка на 498 деца, млади и семејства. Исто така се усвои позитивниот независен ревизорски извештај преку кој ја докажуваме нашата посветеност и правилната искористеност на средствата кон донаторите, компаниите и граѓаните.
Голема благодарност до долгогодишните членови на Генералното собрание како и на новите, кои ги обединуваат заедничките вредности и мисијата на СОС ДЕТСКО СЕЛО
За НИТУ ЕДНО ДЕТЕ НЕ РАСНЕ САМО ! Секоја година посилни, побројни и поподготвени за поголеми промени во животите на многу деца, млади и семејства.