Тип на донација
Сума

или

6 ноември 2018

Анализата треба да ги идентификува сите правни и буџетските можности за обезбедување на финансиска поддршка од страна на државата, на сите даватели на услуги вклучувајќи ги и граѓанските организации  во сферата на социјалните услуги и даде јасна претстава за националната стратегија и перспектива  во однос на правната состојба и државното финансирање во областа на давање услуги и алтернативна грижа за деца.

Заинтересираните кандидати можат да ги погледнат деталните услови на повикот на следниот линк