Тип на донација
Сума

или

13 ноември 2018

Повик за консултантски услуги

СОС Детско село Македонија објавува отворен повик за Консултантски услуги за Компаративна анализа на платите на пазарот на трудот во јавниот, невладиниот сектор и средни приватни претпријатија со фокус во следните области: социјална заштита, социјална превенција, детски права и работа со ранливи категории.Сите потребни информации и услови на повикот прочитајте ги овде.