Тип на донација
Сума

или

6 ноември 2018

Конференција PRIDE -Резултати и доделување на сертификати на професионалци и згрижувачи

СОС Детско село Македонија и Министерството за труд и социјална политика на 16 декември ја организираа втората PRIDE конференција во Музејот на македонската борба во Скопје чија цел беше подетално да се промовираат резултатите од досегашната имплементација на PRIDE програмата.

2013

На конференцијата свои воведни обраќања имаа г-а Јулијана Гапо, Национален директор на СОС Детско село Македонија, г. Диме Спасов, Министер за труд и социјална политика, Г. Rob van Pagee, Главен обучувач, Фондација Op Kleine Schaal од Холандија и Г. Марио Јанчев, Директор за развој, СОС Детско село Македонија.
Прва на присутните им се обрати г-а Гапо која даде краток осврт на PRIDE програмата, односно методологијата која што овозможува модел за развој и поддршка на згрижувачки семејства и г. Спасов, кој ја истакна поддршката што владата ја даде за спроведувањето на овој проект, но исто така ги промовираше владините марки за поддршка на деца и млади без родители и родителска грижа.

2013

Г. van Pagee даде пошироки појаснувања за самата програма и истакна дека е горд што за толку кратко време во Македонија се постигнаа одлични резултати. Последен се обрати г. Јанчев, кој ги запозна пристуните со текот на спроведувањето на проектот, обуките кои што беа испорачани за 22 идни обучувачи, обуките за 45 постоечки згрижувачки семејства, како и обуките за 17 потенцијални згрижувачки семејства од град Скопје. Исто така, г. Јанчев ги претстави резултатите од програмата и ги претстави препораките кои произлегоа од целиот процес, кои ќе бидат доставени до Министерот Спасов.

 

2013

Во понатамошниот дел на конференцијата им беа доделени сертификати за 22 идни обучувачи кои доаѓаат од Центрите за социјална работа, Заводот за социјални дејности, СОС Детско село Македонија и двајца згрижувачи, на 45 постоечки згрижувачки семејства, како и на 17 потенцијални згрижувачки семејства од град Скопје со што веруваме ќе се подигнат квалитетот и стандардите за згрижување на децата без родители и родителска грижа.

2013