ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:

(за да продолжите, ве молиме да ги пополните следните полиња) * * * * * * *

ДОНИРАЈТЕ  И ВИЕ И СТАНЕТЕ ПРИЈАТЕЛИ НА ГОЛЕМОТО СОС СЕМЕЈСТВО !

Помогнете во нашата мисија да обезбедиме топол дом и грижа за секое дете.


Се согласувам

Контакт тел/факс: +389(0)2 3290 556

Контакт e-mail: support@sos.org.mk

СОС Детско Село Македонија

Димитрије Туцовик 25, 1000, Скопје

Здружение на граѓани за социјални услуги за згрижување на деца без родители и превенција на деца во социјален ризик

ЕМБ 5521734

ЕДБ 4030001414578