Fuqizimi I të rinjve

Ne fuqizojm kapacitetet e të rinjve, duke ju siguruar hyrje në tregun e punës dhe duke ju ofruar mbështetje, qëllimi përfundimtar i të cilave është punësimi i tyre.

Lexoni më shumë

Prindër të fortë, fëmijë të fortë

Ne mbështesim familjet në mënyrë që fëmijët të kenë një të ardhme më të mirë

Lexoni më shumë

News

All news

Кампања

Место со срце

Сите ние имаме свое омилено место. Mесто на кое со радост постојано му се враќаме.

Read more

Како да помогнете

Ако и вие исто како нас верувате дека ниту едно дете не треба да расте само, вклучете се во нашата мисија денес! Само со вашата поддршка, заедно ќе обезбедиме секое дете да припаѓа на семејство и расте со љубов, почитување и чувство на сигурност.

Get invloved