Type of donation
Amount

or

Enter The World of SOS superheroes

Donate now

News

All news

Кампања

Место со срце

Сите ние имаме свое омилено место. Mесто на кое со радост постојано му се враќаме.

Read more

Како да помогнете

Ако и вие исто како нас верувате дека ниту едно дете не треба да расте само, вклучете се во нашата мисија денес! Само со вашата поддршка, заедно ќе обезбедиме секое дете да припаѓа на семејство и расте со љубов, почитување и чувство на сигурност.

Get invloved